Gaz

Poniżej prezentujemy aktualne taryfy gazowe.

Plik do pobrania.

Intrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Plik do pobrania

Wniosek o przyłączenie do sieci

Plik do pobrania

Procedura zmiany sprzedawcy zawarta w projekcie IRiESD

Plik do pobrania

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Plik do pobrania

Średniomiesięczne ciepło spalania i liczba Wobbego

Plik do pobrania